Icon

Prosjektstøtte

INFORMASJON VEDRØRENDE SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE FRA STIFTELSEN KAARE BERG MED FRIST 9. DESEMBER 2018


Søknadsfristen for støtte er nå utløpt.• Vi er på utkikk etter allmennyttige- og/eller kulturprosjekter i Norge.
• Søker bør være en ideell organisasjon eller et AS med et ideelt formål.
• Vi kan gi støtte uavhengig av hvilken fase prosjektet er i.
• Dersom prosjektet strekker seg over flere år kan det gis flerårig støtte, men med årlig evaluering.
• Basert på innkomne søknader vil vi kontakte et utvalg søkere for videre diskusjoner innen ultimo januar 2019.

Hva ønsker vi beskrevet i søknaden:
• Hva skal støtte fra Stiftelsen Kaare Berg brukes til og hvilken effekt og betydning vil støtten ha for prosjektet?
• Organisasjonens størrelse, historikk og fremtidsvisjon.
• Kort beskrivelse av organisering og hvem som står bak.
• Evt annen relevant informasjon.

Ved spørsmål vennligst ta kontakt på mailadresse post@skb.no
Søknaden sendes til post@skb.no med frist 9. desember 2018.