Icon

Om oss

SKB Eiendom AS eier og forvalter, direkte og gjennom datterselskaper, en eiendomsmasse på omkring 186.000 kvadratmeter. Dette omfatter eiendommer i Oslo, Bergen, Sarpsborg, Asker, Lillestrøm, og Moss.

Eiendomsvirksomheten går tilbake til 1967, mens Stiftelsen Kaare Berg ble etablert i 1991 av Inger og Kaare Berg.

 

Administrasjon og økonomi

Administrasjon, husleieinnbetalinger, inkasso, avregning felleskostnader og fyringskostnader, regnskap, forretningsførsel sameier, lønn, utbetalinger, drift og vedlikehold IT.

Dag Sten

Administrerende direktør
+47 22 40 57 00 | dag@skb.no

Vivi Rikheim

Controller
+ 47 951 03 269 | vivi@skb.no

Christina Dahl

Regnskaps- og administrasjonsmedarbeider
+47 934 49 296 | christina@skb.no

Hanne Holth

Økonomi, personal og IKT ansvarlig
+47 952 20 232 | hanne@skb.no

Eiendomsutvikling

Nyinvesteringer og utvikling av eiendom.

Jo Haaken Rønning

Eiendomsutvikler
+47 988 13 688 | jo@skb.no

Drift og vedlikehold

Vedlikehold, teknisk drift, reklamasjoner, vaktmestertjeneste, renhold, drift og vedlikehold sameier.

Vedlikehold og rehabiliteringsprosjekter.

Richard Olsen

Prosjektleder - bygge- og vedlikeholdsprosjekter
+47 990 98 436 | richard@skb.no

Ida Olsen

Driftskoordinator
+47 482 68 586 | ida@skb.no

Irineu da Cruz Evora

Driftsansvarlig Oslo. Prosjektleder brannsikring
+47 916 63 048 | irineu@skb.no

Lennart Asbjørnsen

Driftsansvarlig Oslo
+47 971 70 105 | lennart@skb.no

Belito Emanuel Da Silva Carvalho

Driftsansvarlig Oslo
+47 403 97 737 | belito@skb.no

Bård Oscar Minde

Driftsansvarlig portefølge Bergen
+4791711880 | bard.oscar@skb.no

Forvaltningsavdelingen

Utleie av bolig, utleie av næringslokaler, søknader om bolig, forespørsler om næringslokaler, visninger, leiekontrakter, kontraktsfornyelser, overtagelser.

Lars Jørgen Ruud

Forvaltningsjef
+47 930 55 915 | lars@skb.no

Petter Stranden Fagerli

Eiendomssjef næring
+4747070040 | petter@skb.no

Trine Normann Olsen

Eiendomsforvalter Oslo
+47 990 50 504 | trine@skb.no

Margunn Aartun

Eiendomsforvalter Oslo
+47 94 000 103 | margunn@skb.no

Sebastian Gonerski

Eiendomsforvalter Oslo
+47 966 26 337 | sebastian@skb.no

Elisabeth Kongevold

Eiendomsforvalter Oslo
+47 951 60 770 | elisabeth@skb.no

Sigrund Wist

Eiendomsforvalter Bergen
+4791558521 | sigrund@skb.no

Gurly Skogen

Markedskoordinator
+47 901 73 546 | gurly@skb.no

Tor Stensrud

Vaktmester/utleie Sarpsborg
911 66 748 | tor@skb.no

SKB Eiendom AS

Besøksadresse:
Kirkegata 15, 0153 Oslo
Mandag - torsdag kl. 08:00 - 16:00
Fredag kl. 08:00 - 15:00

Tlf: +47 22 40 57 00
Fax: +47 22 40 57 10
E-post: post@skb.no

Postadresse:
Postboks 399, Sentrum
0103 Oslo

Vakttelefon: 22 88 14 83
Vakttelefonen er operativ
fra 16:00-8:00 på hverdager,
i helgene og ved helligdager.

Nummeret er for nødssituasjoner:
som lekkasjer, brann, innbrudd,
knuste vinduer osv.