Icon

For leietaker

VAKTTELEFON

Vårt kontor i Oslo er åpent fra 8:00 til 16:00 mandag til torsdag. Fredag stenger vi klokken 15:00. I denne perioden svarer vi sentralbordet.

Fortvil ikke; skjer det at du står på kveldstid med en portlås som nekter deg og alle andre å komme inn og to skrikende unger som vil hjem og bør sove, en heis som har tatt dagen, strømbrudd, brann, eller vannet fossende utover døren og nedover trappen ringer du vår vakttelefon!

Men vi vil gjerne presisere at dette nummeret er kun for nødsituasjoner, og går f.eks. lyset  ber vi dere sjekke sikringer og status i nabolaget før dere ringer inn til vakttelefonen.

Vakttelefonen gjelder for alle våre leietakere.

Vakttelefonen er operativ hverdager fra 16:00 til 8:00, samt  i helger og på helligdager.

Vakttelefon: 22 88 14 83.

PS: LES OM SKADEDYR

Ser du et skadedyr i leiligheten din ta kontakt med oss umiddelbart. Send oss gjerne et bilde av hva du ser i bygget eller leiligheten din og vi vil ut fra det vurderer hvilke tiltak vi vil og må ta.

En av mest plagsomme skadedyrene i dag er veggedyret. (Bed bugs). Veggedyr er et blodsugende insekt, med flat, oval og brunrød kropp. Voksne dyr er ca. 5 mm lange, mens nyfødte er 1,3 mm. Om dagen gjemmer de seg i sprekker i senger, møbler, klær, gulv, vegger ol. Her etterlater de ekskrementflekker, tomme larvehuder, døde dyr og egg. Om natten kommer de frem og suger blod av mennesker. Veggedyr kan overleve over ett år uten mat (blod).

Det er kostbart og omfattende å fjerne veggedyr. Leiligheten må saneres, samt at møbler og klær settes på fryselager. Du må selv flytte ut av leiligheten i en periode.

Det finnes også mange andre skadedyr; er du usikker på hva du ser ønsker vi likevel at du tar kontakt med oss.

Sjekk også Norske Folkehelseinstitutt sine websider om skadedyr; her er det mye informasjon: Folkehelseinstituttet informere om skadedyr

Les vår brosjyre (norsk versjon) :Skadedyr

Read our brochure (in english) : Skadedyr-english

Ved vurdering av leieforhold; på visning

Først må du ta kontakt med oss via en av våre annonser (som vi legger ut på Finn) og avtale en visning. Når du da har møtt en av våre forvaltere vil vi be deg bevise at du har en passende inntekt og kan betjene månedlige krav om husleieinnbetaling på den leiligheten du søker.

Vi vil foreta en kredittsjekk av alle aktuelle leietakere og forbeholder oss retten til å velge den interessenten som har den beste betalings-evnen og viljen.

Vi godtar ikke sosialgaranti på våre leiligheter i Oslo.

Depositum

Som standard opererer vi med tre mnd. kontant depositum på sperret konto i alle våre leieforhold. Er det imidlertid noe som tilsier det kan vi kreve at depositumet økes. Vi oppretter depositumkonto i leietakers navn i Handelsbanken. Det er viktig at depositumet er inne på konto FØR nøkler utleveres.

Leiebolig garanti

Vi kan i noen tilfeller tilby leietakere å tegne en leiegaranti for bolig med. Leiegarantien for bolig erstatter da et depositum og dekker utleiers krav på samme måte. Sôderberg & Partners betaler dine (leietagers) forpliktelser dersom du ikke skulle være i stand til dette, men de vil i ettertid kreve beløpet tilbakebetalt av deg som leietaker. Om du tegner en leieboliggaranti dekker den 4 måneders husleie og du betaler 12% av denne prisen i et engangsbeløp til oss. Dette blir ikke refundert. Garantien varer i 3 år; forlenger du en kontrakt med oss utover 3 år må du betale en ny leieboliggaranti.

Kontraktsmøte

Leietaker har selv ansvaret for å sette seg inn i leiekontrakten på/under kontraktsmøtet (når kontrakten signeres). Er noe uklart er vi selvfølgelig behjelpelig med å svare på spørsmål. Vi benytter en standard leiekontrakt fra Huseiernes Landsforbund.

Vi tilbyr i mange tilfeller nå digital signering av kontrakten. Det ligger da et ansvar på leietaker om å lese gjennom kontrakten i sin helhet før signering, de må selv laste ned signert kontrakt og ta vare på denne.

Leietaker har ansvaret for å sette seg inn i husordensreglene. Vi er opptatt av at det skal være godt bomiljø i våre bygårder, og det er derfor viktig at disse blir fulgt under leieforholdet. Husordensreglene finner du bakerst i kontrakten du mottar.

Husk at du er bundet til å leie leiligheten i 12 mnd. hos oss, og deretter har 3 måneders oppsigelsen. Det vil si at du binder deg i 15 måneder. Skulle det oppstå en uventet situasjon som gjør dette vanskelig, ta kontakt med din forvalteren for å forklare situasjonen din. Vi ønsker heller at du tar kontakt tidlig i en vanskelig situasjon og at situasjonen diskuteres mellom deg og forvalteren.

Innflytting av leilighet

Ved innflytting av en leilighet er det en del praktiske ting å tenke på. Avtal med sikkerhet når du får nøklene, så du ikke stå klart med et flyttelass og ikke har alle papirene klare. Vi gir ikke ut nøkler før vi ser at depositum/leiebolig garanti er betalt. Deretter må kontrakt være signert og leiligheten være klar. Leieforholdet starten den datoen som står på kontrakten kl. 12:00, men nøkler gis uansett ikke ut før alle papirer er signert.

Utover dette må du huske å bestill strømabonnement, at det står navnelapp på postkassen din og melde flytting til folkeregisteret. Betal første husleien. 

Husleieinnbetaling og fakturaer

Du mottar fakturaer så snart du har signert kontrakten. Vi fakturerer månedlig.

Husleie skal betales forskuddsvis den 1. hver mnd. Det er leietaker selv som er ansvarlig for at dette blir gjort. Dersom fakturaen ikke har kommet frem finner man kontonummer for husleieinnbetalingen på kontraktens første side.

Vi ber om at leietaker som ikke benytter seg av eFaktura MÅ bruke KID; dvs. det nummeret som står nederst på venstre side på fakturaen. Ditt KID-nummer er alltid det samme så lenge du leier på samme adresse og samme leilighet. Bytter du leilighet hos oss vil ditt KID-nummer endres.

For oss er det viktig å kunne identifisere riktig leietaker mot riktig innbetaling. Er du i tvil om noe eller trenger informasjon kan du kontakt oss. Du kan også be oss om kopier av fakturaene eller om å få oppgitt ditt KID-nummer.

Skilt/calling/post

Vi kan hjelpe deg med å lage en lapp til postkassen din; men du må selv påse at den kommer på riktig postkasse. Om navnet ditt står på postkassen kommer posten din frem til deg og du slipper ubehageligheter som purringer og inkassokrav.

Du vil få med deg en oversikt over eventuell bod, postkasse og calling hvor det er nødvendig. Callingmenyen (hvor navnet ditt står) vil bli oppdatert jevnlig av oss. Ønsker du å endre det navnet som står der; til kun fornavn eller inkludere en samboers navn; ta kontakt med post@skb.no for å opplyse om dette.

Strømavtale

Leietaker må selv tegne strømavtale; dette fremkommer på kontrakten side 1, under leiesummen.

Er du i tvil om målerpunkt og hvordan dette gjøres kontakter du forvalteren du skrev en kontrakt med og får informasjonen du trenger der. Når du flytter ut kontakter du strømleverandøren din og sier opp avtalen og oppgir din nye adresse til dem.

For mer informasjon om strømabonnement; se sidene Strompris eller Elskling

Avregning på fyring

I en del eiendommer betaler leietaker månedlig en viss sum inn til fyring/brensel/fjernvarme. Dette fremgår i kontrakten som «tillegg til brensel». Hvert år i mars-mai vil det gjøres en avregning på det årlige forbruket i eiendommen/leiligheten i forrige kalenderår. Forbruket vil avregnes mot det som da er innbetalt forrige kalenderår; og differansen vil bli sendt ut til leietaker som en faktura eller kreditnota.

Bredbånd/kabel-TV/internett

I flere eiendommer i Oslo har vi en avtale med Telia, hvor vi dekker grunnpakken. Ønsker du å oppgradere fra grunnpakken dekker du selv den ekstrautgiften.

Dekoderen fra Telia må du selv hente hos Telia, eller hos en av deres leverandører i Oslo. Da kan du vise din kontrakt med oss når du lager en avtale med dem. Ved utflytting leverer du tilbake dekoderen, eventuelt kontakter Telia og opplyser dem om at du flytter; oppgi ny adresse og ta med deg dekoderen. Dette må du avtale med dem.

Fornye leiekontrakt

Ønsker du å fornye leiekontrakten din, kan du sende inn en søknad om fornyelse av leieforholdet. Men du vil også motta et brev fra oss rundt to (2) måneder før kontrakten utløper om et tilbud til fornyelse eller et brev som sier du ikke får fornye og at kontrakten opphører. Vi kan da be om å foreta en befaring av leiligheten og setter på bakgrunn av denne en ny leiepris, men generelt vil det bli tilbudt en ny kontrakt hvor vi justerer leieprisen etter konsumprisindeksen.
Vi opererer med standard leiekontrakt fra huseiernes landsforbund og kontraktens løpetid er på tre år. Det er ikke bindingstid ved fornyelse av leieforhold hos oss. Du har da tre (3) måneders oppsigelsestid.

Oppussing av leilighet

Det er fullt mulig å pusse opp leiligheten du disponerer, jfr. §5.

Men vi forutsetter imidlertid at dette gjøres på en slik måte at leilighetens verdi ikke forringes, og at arbeidet er gjort av godkjente aktører og av en kvalitet som vi godtar. Bygnigsmessige endringer må alltid godkjennes av SKB på forhånd. Ta kontakt med eiendomsforvalteren for din eiendom dersom du er i tvil om hva du kan gjøre av oppussing.

Leietakers ansvar: vedlikehold

Les kontrakten og da spesielt § 5 om leiers vedlikeholdsplikt, og § 6 om leiers plikter.

Utdrag fra våre kontrakter:

«Leier forestår det sedvanemessige indre vedlikeholdet. Til dette hører vedlikehold og fornying av maling, tapet og gulvbelegg på og innenfor de vegger som omgir boligen. Det samme gjelder innvendige dører samt dør ut til fellesareal og den innvendige del av balkong, terrasse og veranda. Leier skal også vedlikeholde og om nødvendig skifte ut låser/nøkkelkort med nøkler/kort, sikringer, ruter, kraner, brytere, kontakter og lignende forbruksmateriell. Leier skal vedlikeholde alle installasjoner, utstyr og gjenstander som boligen er forsynt med. »

Leietakers ansvar: forsikring

Vi krever at leietaker tegner egen forsikring.

Les § 13 i vår kontrakt som sier: «Leier plikter å tegne hjemforsikring som på vanlig måte dekker innbrudd, brann, vannskade mv. Utleier kan kreve at leier fremlegger forsikringsbevis med vilkår. Utleier har ikke ansvar for skader eller tap som måtte oppstå ved innbrudd, brann, vannskade mv., utover det som dekkes av de forsikringer utleier har som huseier

Avslutte leieforholdet

Dersom du ønsker å si opp ditt leieforhold hos oss ber vi om en skriftlig oppsigelse. Vi gjør oppmerksom på at når du har signert vår leiekontrakt binder du deg til å bo i et år før du kan si opp, og at vi har tre måneders oppsigelsestid. Oppsigelsestiden gjelder for hele kalendermåneder.

Leietaker plikter å gjøre leiligheten tilgjengelig for visning og befaring mot slutten av leieforholdet. Ta kontakt med din forvalter for avtale en befaring når du skal flytte ut; se ‘utflytting av leilighet’.

Er alt i orden når leiligheten blir overlevert vil depositumet ditt frigis. Dette kan ta opp til en uke.

Husk å si opp strømabonnementet ditt, og oppgi ny adresse til strømleverandøren.

Husk å opplyse Tela om at du flytter (om du har dekoder) og eventuelt levere tilbake dekoderen.

Utflytting av leilighet

Ved utflytting av en leilighet må du sjekke med oss eller din forvalter at vi vet i god tid at du flytter ut. Vi krever en skriftlig oppsigelse, og vi har tre måneders oppsigelsestid; se ‘avslutte leieforholdet’. Når du sier opp vil du motta et brev fra oss hvor vi ber deg kontakte oss og avtale overtakelse. Ved naturlig opphør av kontrakt, hvor du ikke forlenger, må du også avtale en overtakelse med oss. Når du flytter ut skal alle din private eiendeler være fjernet. Du skal ikke sette møbler eller store mengder med søppel igjen i fellesarealer eller ved søppelkassene. Da kan dette blir transportert bort på din regning i ettertid.

Leiligheten skal være vasket, ren og klar for visning til andre potensielle interessenter. Leiligheten skal ved utflytting ha samme standard som da leieforholdet startet. Dersom leiligheten er forringet på grunn av hærverk eller annet, vil depositum trekkes for å sette leiligheten i stand. Alle nøklene skal gis fra deg til en representant hos oss, og når leilighetens tilstand er notert av vår representant og godtatt vil du får igjen ditt depositum, så sant du ikke skylder oss husleie. Alt dette vil bli sett på ved utflytting.