Icon

Olav Brunborgsvei 4-6 – næringsbygg

Print Friendly and PDF
16 000

Olav Brunborgsvei 4-6 er en næringseiendom med sentral beliggenhet på Billingstad

Eiendommen er oppført i 1991 og består av 2 separate bygg med fire etasjer, samt parkering i kjelleren. Det er samlet 330 p-plasser på eiendommen hvor 199 er under tak. Det er direkte adgang til heis og lokalene fra garasjeplan.

 

Prosjektbeskrivelse – Olav Brunborgsvei – Billingstad

Området Olav Brunborgsvei 2 – 6 og resterende naboer mot Billingstadsletta områdereguleres til både bolig og næring og knytter seg opp til og avslutter utviklingen som er startet på Vestre Billingstad. Feltet utgjør ca. 35 dekar, hvorav Olav Brunborgs vei 2 – 6 utgjør 19,5 dekar. Området avgrenses av Neselva i sørvest og Billingstadsletta i øst og mot Bergerveien i vest.

Deler av eller hele det eksisterende næringsbygg søkes gjenbrukt og det legges opp til varierte boliger som passer inn i landskapet. Det er et ønske å skille området i karakter, struktur og boligmiks. Vi planlegger blandet formål, næring mot Billingstadsletta og boliger mot syd og vest i litt mer parklignende omgivelser. Boligsammensetningen er tenkt terrassert, i eksisterende bebyggelse og nye punkthus.

 
Dagens tilkomst til Olav Brunborgs vei er langs Neselva, og den ønskes lagt om nærmere rundkjøringen på Billingstadsletta for å fristille området ned mot elvedraget. Samlet reguleres det ca 30 000 kvm.

Våre planer for området er en bebyggelse som er nær naturen hvor man knytter bånd til området:

 

Mer om eiendommen slik den er i dag

Eiendommen ligger i et etablert nærings- og boligområde på Billingstad. Den er nær både Asker og Sandvika sentrum. Gangavstand til lokaltoget fra Billingstad stasjon.Eiendommen har egen webside; Olav Brunsborgsvei 4-6.

 

Fasiliteter
   • Vaktmestertjenester
   • Parkeringsmuligheter
   • Renhold
   • Heis
   • Balansert ventilasjon
   • Egen kantine
   • Treningsstudio i kjeller
   • Nær Billingstad togstasjon

 

Kart

Registrer din interesse for denne boligen